Skip to content

Zachraň Javor!

Jedna z formativních událostí, která v roce 2021 odstartovala chod Remízku. Spolu s iniciativou Zachraň javor, jsme strávili 40 dní u javoru stříbrného na Anenském trojúhelníku, který měl být kvůli developerskému záměru stavby čapadla pokácen a parčík v jeho blízkosti vydlážděn. Na místě jsme kromě několika reportáží
vytvořili i shromaždiště aktivního občanstva. Vznikly tématické
večery – Na slovo u Javoru, Hudba pro Javor nebo Koncert pro
Javor. Strom se díky všem snahám podařilo zachránit a obdržel i
titul strom hrdina.

Skrze videa i živé streamy jsme do veřejného prostoru zprostředkovávali detaily celého procesu jednání s vedením Prahy 1, protože použité praktiky jsou platné v mnoha podobných případech, které se dějí všude po České republice. Právě umístění stromu na Praze 1 nabízí velkolepé kulisy, ve kterých se tento názorový střet odehrává.

REŽIE Kryštof Zvolánek

KAMERA Adéla Kaiserová, Kryštof Zvolánek

STŘIH Kryštof Zvolánek

Vše dobře skončilo, na fotografii vidíme občany, kteří přebrali ocenění “strom Hrdina roku 2021. (Foto)