Remízek je kolektiv tvůrců, kteří vidí v diverzitě v přírodě i mezi lidmi klid, naději a rovnováhu. Natáčíme současná sociální a ekologická témata v české krajině luhů, hájů, remízků, přehrad, silnic a měst. Naše motivace vychází z přirozené empatie k ostatním i přírodě. Každý sám jsme jedinečný tvůrce – společně tvoříme Remízek, safespace pro všechny.

Účel spolku

 

  1. Spolupráce s neziskovými organizacemi na tvorbě kampaní a audiovizuálního obsahu pro veřejnost
  2. Podpora a propagace autorských dokumentárních filmů, videí, reportáží a jiných uměleckých děl především se zaměřením na environmentální témata z prostředí české krajiny 
  3. Podpora, síťování a vzdělávání dokumentárních tvůrců a interdisciplinárních umělců ve snaze zprostředkovávat a přibližovat široké veřejnosti témata spojená s ochranou přírody, klimatickou spravedlností a rovnoprávností 
  4. Vytváření kreativního prostředí a podmínek pro spolupráci výše uvedených tvůrců na místní i mezinárodní úrovni 
  5. Mapování a informování veřejnosti o činnosti českých vědců, odborníků a organizací, které se profesně věnují ochraně přírody, biodiverzity či klimatické a sociální spravedlnosti 
  6. Zlepšení dostupnosti odborné praxe pro mladé tvůrce a pomoc s autorskou tvorbou a distribucí nezávislých dokumentárních filmů, zvyšování povědomí o environmentálních dokumentech a zkracování cesty k divákovi, zejména mladé generaci v online prostředí 
  7. Pozitivní ovlivnění veřejného mínění ve stavu důležitosti ochrany přírody, diverzity a rovnoprávnosti, a obhajobách dílčích veřejných zájmů na úkor zájmů soukromých

Close Icon