Kontakt

 

 

kolektiv@remizek.org

 

 

 

 

Tvůrčí produkční skupina Remízek z. s.,

sídlem Újezd 597/7, Malá Strana, Praha 5, 150 00

kolektiv@remizek.org 

IČO: 09908382

 

Účel spolku:

  1. Podpora a propagace autorských dokumentárních filmů, videí, reportáží a jiných uměleckých děl především se zaměřením na environmentální témata z prostředí české krajiny 

  2. Podpora, síťování a vzdělávání dokumentárních tvůrců a interdisciplinárních umělců ve snaze zprostředkovávat a přibližovat široké veřejnosti témata spojená s ochranou přírody, klimatickou spravedlností a rovnoprávností 

  3. Vytváření kreativního prostředí a podmínek pro spolupráci výše uvedených tvůrců na místní i mezinárodní úrovni 

  4. Mapování a informování veřejnosti o činnosti českých vědců, odborníků a organizací, které se profesně věnují ochraně přírody, biodiverzity či klimatické a sociální spravedlnosti 

  5. Zlepšení dostupnosti odborné praxe pro mladé tvůrce a pomoc s autorskou tvorbou a distribucí nezávislých dokumentárních filmů, zvyšování povědomí o environmentálních dokumentech a zkracování cesty k divákovi, zejména mladé generaci v online prostředí 

  6. Pozitivního ovlivnění veřejného mínění ve stavu důležitosti ochrany přírody, diverzity a rovnoprávnosti, a obhajobách dílčích veřejných zájmů na úkor zájmů soukromých