Je to jen detail – České ILCO, z.s.

Osvětová kampaň STOMIE NÁS NEZASTAVÍ, JE TO JEN DETAIL organizace České ILCO. Seznamte se s příběhy stomiků, kteří žijí naplno!

Stomie se může týkat kohokoliv z nás – nezávisle na věku a pohlaví. Přestože nám občas připraví trapné chvilky, zachraňuje životy. Proto jsme se rozhodli téma stomie přiblížit blíže lidem prostřednictvím naší osvětové kampaně, a ukázat, že pytlík na břiše JE JEN DETAIL!

Kampaň “Je to jen detail”, významný počin Českého ILCO v České republice, byla věnována destigmatizaci stomie a zvýšení povědomí veřejnosti o tomto zdravotním stavu. Stomie, umělý vývod vytvořený obvykle ze střev nebo močového měchýře pro vylučování odpadu, s sebou často nese stigma a tato kampaň si kladla za cíl ho řešit a snížit.

Zásadní roli v kampani hrály osobní zkušenosti. Herci s osobní nebo rodinnou zkušeností se stomií dodali svým výkonům autenticitu a hloubku. Například Martin Pechlát se podělil o zkušenosti své rodiny se stomií po operaci rakoviny a reflektoval aktivní a plnohodnotný život, který je po operaci možný. Herečka Anna Čtvrtníčková účastí ve spotu o zvládání rande v parku se stomií dospěla k poznání, že stomie není nemoc, ale důsledek různých zdravotních potíží. Tato vyprávění byla klíčová pro zpochybnění běžných mylných představ a obav spojených se stomií.

Hlavním cílem kampaně bylo destigmatizovat stomii a rozšířit znalosti veřejnosti. Byla zaměřena na neinformovanou širokou veřejnost a pacienty se stomií a nabízela jim pochopení a podporu. Kampaň také poskytla platformu pro sdílení příběhů a rad pacientů, čímž podpořila informovanější a empatičtější pohled veřejnosti.

Zvolený slogan “Je to jen detail” (It’s just a detail), který čerpal z osobní anekdoty Vandy Hybnerové, tváře kampaně, přinášel pozitivní a motivující poselství. Zdůrazňoval, že život se stomií se nijak výrazně neliší od života bez ní.

V rámci kampaně bylo vytvořeno pět videí, každé v délce 30-60 sekund, která byla distribuována online na platformách jako Facebook, YouTube a Instagram. Tato videa ilustrovala různé důvody, proč je potřeba mít stomii, včetně zánětlivých střevních onemocnění, gynekologických problémů, chirurgických komplikací, rakoviny a vrozených vad. Ukazovala pacienty se stomií, kteří se zapojují do různých činností, a zdůrazňovala výzvy, kterým čelí, jako je přijetí a praktické obtíže.

Z hlediska dosahu a materiálů byly spoty kampaně vysílány v České televizi a šířeny na různých platformách, včetně čekáren zdravotnických zařízení po celé zemi. Kromě toho byl vytvořen edukační kalendář na rok 2024, který zobrazuje pacienty se stomií při každodenních činnostech, čímž normalizuje a zviditelňuje život se stomií.

Kampaň, financovaná z EHP a Norských fondů 2014-2021 v rámci projektu “Yes, We Can!”, měla významný dopad na zlepšení kvality života pacientů se stomií a jejich rodin. Sehrála zásadní roli při vzdělávání širší veřejnosti o tomto zásadním zdravotním problému.

Nedílnou součástí této kampaně bylo zapojení společnosti TPS Remízek, která předvedla své odborné znalosti v oblasti výroby videí a řízení projektů. Pod vedením Adély Kaiserové z katedry dokumentární tvorby FAMU byl náš tým zodpovědný za vytvoření série působivých videí. Vývojová fáze trvala od listopadu 2022 do ledna 2023 a zaměřila se na skutečné příběhy osob se stomií.

Mezi klíčové z TPS Remízek patřili:

– Adéla Kaiserová: Režie

– Mikuláš Hrdlička: Kamera

– Dejv Procházka: Zvuk

– Darja Miková: dramaturgie

– Kryštof Zvolánek a Vojtěch Sochor: Asistenti produkce

– Miriam Vránová: Konzultantka

Kampaň řídila Petra Michálková z České ILCO, další podporu poskytla Mateřská škola Na Vrcholu a Letokruh z.s.

Vyvrcholením našeho produkčního úsilí bylo vydání videoseriálu v období od května do června 2023. Tato videa se objevila nejen na webových stránkách kampaně, ale byla také hojně sdílena na různých sociálních platformách, což významně přispělo k úspěchu kampaně.

V TPS Remízek jsme hrdí na svou roli v této smysluplné kampani. Naše zaměření na vyprávění příběhů a citlivá režijní práce Adély Kaiserové s herci v kombinaci s neherci, profesionální a sehraný filmový štáb nám umožnilo soustředit se na co největší kvality výsledných videí, které vznikaly v dokumentárních podmínkách. Je důležité podporovat a destigmatizovat mnohé běžné jevy v naší společnosti a jsme rádi, že jsme mohli být součástí i této kampaně.

Behind the scenes

Close Icon