Skip to content

MUDOVKY

Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace

MUD* disponuje rozsáhlým a různorodým sbírkovým fondem, který čítá na 13 777 sbírkových předmětů (2023). Tematicky je rozčleněn do deseti podsbírek. Jako součást aktivit zaměřených na prezentaci muzejních sbírek veřejnosti vznikla série několikaminutových videopohlednic o vybraných sbírkových předmětech. Vedle výstav je právě videoprezentace další aktuální formou, jak sbírky ještě více otevřít a představit všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Videomudovky diváky seznamují nejenom s dílem samotným, ale ve stručnosti i s formujícím kontextem nebo podstatnými aspekty života autora.

REŽIE Barbora Aradská

KAMERA Marcela Mencelová

STŘIH Barbora Aradská

GRADING Marcela Mencelová

ZVUK Jakub Ondráček, David Procházka

PRODUCENT Barbora Aradská