Skip to content

Domov základ života

Romodrom

Dokument “Domov základ života” se zaměřuje na inovativní praxi garantovaného bydlení v České republice. Tento přístup efektivně spojuje majitele bytů s domácnostmi, které naléhavě potřebují střechu nad hlavou. Klíčovou roli v tomto procesu hraje garant, kterým může být buď obec, nebo nezisková organizace. Film představuje, jak tento systém funguje a jaké přináší výhody pro všechny zúčastněné strany. Zkoumá důvody, proč je garantované bydlení úspěšné a jak může přispět k řešení problémů s dostupností bydlení. Publiku poskytuje vhled do praxe, která se ukazuje jako účinný nástroj v boji proti bytové nouzi.

REŽIE Šimon Pešta

DRAMATURGIE Kristýna Bartošová

KAMERA Kristýna Bartošová

STŘIH Šimon Pešta

ZVUK Eliška Baluberová

PRODUCENT Šimon Pešta a Kristýna Bartošová