Celiakie

Fórum celiaků

Fórum celiaků organizované Společností pro bezlepkovou dietu každoročně prezentuje širokou škálu bezlepkových potravin včetně bohatého doprovodného programu formou odborných přednášek o problematice celiakie. V rámci 18. Fóra se prezentovala petice za příspěvek na léčbu celiakie.

Vánoční bezlepkový trh

Každoročně také probíhá Vánoční bezlepkový trh, kde lze ochutnat a nakoupit široké spektrum bezlepkových potravin nebo nově je zde i nabídka dovolených s ověřenými rezorty nabízejícími bezlepkovou stravu.

Petice za příspěvek na léčbu celiakie

Celiakie je jediné onemocnění bez léčby hrazené zdravotní pojišťovnou. V petici se žádají poslanci a senátoři o zavedení finančního příspěvku z veřejného zdravotního pojištění na bezlepkovou dietu pro pacienty s nesnášenlivostí lepku (diagnóza celiakie a Duhringova dermatitida), kteří musí celoživotně dodržovat striktní bezlepkovou dietu.

Pacientská organizace Společnost pro bezlepkovou dietu vznikla v roce 2001 jako občanské sdružení. Nabízí pomoc lidem, kteří sami musí dodržovat bezlepkovou dietu či mají někoho blízkého s tímto omezením. Vytváří prostor pro výměnu informací užitečných pro nemocné v běžném životě, tj. v oblasti vaření, stravování, nakupování, péče o zdraví, cestování, stravování mimo domov atd. Prostřednictvím osvěty zvyšujeme povědomí české veřejnosti o celiakii a bezlepkové dietě, a tím se snažíme usnadnit život lidem, pro které je bezlepková dieta celoživotním údělem. 

Posláním organizace je poskytovat informační servis o celiakii a bezlepkové dietě, chránit zájmy pacientů a pomáhat nově diagnostikovaným při orientaci v dietě, a tím urychlovat jejich adaptaci na život s dietou. Klíčové je co nejrychleji se s bezlepkovou dietou sžít, vědomě ji neporušovat ani nedělat dietní chyby kvůli nevědomosti. Zároveň se pacient nesmí zbytečně omezovat ve stravě a nezužovat si jídelníček. Pracujeme na odstraňování diskriminace, která s nutností dodržování bezlepkové diety souvisí.

Behind the scenes

KLIENT Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.

REŽIE Kryštof Zvolánek, Anastasia Bonadyha, Vojtěch Sochor

DOP Kryštof Zvolánek, Anastasia Bonadyha, Vojtěch Sochor

STŘIH Vojtěch Sochor, Kryštof Zvolánek

ZVUK Kryštof Zvolánek

PRODUCENT Vojtěch Sochor

Close Icon