Javor Stříbrný Jedna z našich největších událostí roku 2021, která z velké části odstartovala chod Remízku do takové podoby v jaké se nyní nachází. Naše zkušenost s procesem plánovaného kácení zdravého stromu otevřela dveře k tomu, abychom se zorientovali v věnovali dopadech komunální politiky na zdraví zeleně v historickém centru Prahy.

Vlastním zapojením k občanským snahám o záchranu zdravého Javoru jsme aktivně vyjádřili názor, do veřejného prostoru jsme se pak snažili zprostředkovat detaily celého procesu jednání s vedením Prahy 1, protože použioté praktiky jsou platné v mnoha dalších procesech, které se dějí všude po české republice.

Právě umístění stromu na Praze 1 nabízí velkolepé kulisy, ve kterých se tento názorový střet odehrává.

Reportážní série Javor Stříbrný

https://www.facebook.com/zachranjavor/videos/1610047322526542/

Spolu s iniciativou Zachraň javor, jsme strávili 40 dní u Javoru na Anenském trojúhelníku, který měl být kvůli developerskému záměru stavby čapadla pokácen a parčík v jeho blízkosti vydlážděn.

Vše dobře skončilo, na fotografii vidíme občany, kteří přebrali ocenění “strom Hrdina roku 2021. (Foto)

Jedním z hmatatelných výsledků je série reportáží, které jsme natáčeli, abychom podrobnosti a dění kolem kontroverzního kácení rozšířili do povědomí Pražanů.

Na místě jsme kromě několika reportáží vytvořili i shromaždiště aktivního občanstva.

Vznikly tři tématické večery:

Na slovo u Javoru

Hudba pro Javor

a Koncert pro javor.

Koncert pro Javor

Close Icon